Pred tridesetak mještana te kolegica i kolega iz stranke širom grada, održali smo vrlo zanimljivo predstavljanje naših kandidata za gradsko vijeće te za gradonačelnika.

Nakon što smo predstavili naš program i hodogram aktivnosti, izrazili smo spremnost da viteške igre vratimo na jedino moguće mjesto održavanja a to je izvorno i povijesno Sveta Helena.


Generator prihoda i razvoja grada je poslovna zona Sveta Helena pa aktiviranje pregovora oko konačnog dogovora je jedan od naših prioriteta!

Zanimljiv a i poučan je bio emotivni nastup našeg potpredsjednika stranke gospodina Željka Lisičaka, u kojem se je osvrnuo na razloge zašto nije politički izložen. Nakon ovih izbora će odlučiti o svojem daljnjem političkom angažmanu ali uvijek kao Prigorac!


Slijedeći tjedan nastavljamo svaku večer sa našim predstavljanjima.

Prethodni članakDPS predstavljanje u Novom Mjestu
Sljedeći članakDPS predstavljanje u Donjoj Zelini